luni, 8 iulie 2013

BUNA TARA... REA CROIALA

DE CAND L-AU PUS PE DOMNUL SOCACIU "SHERIF" PESTE "NEVOILE REVOLUTIONARILOR" AM CREZUT SINCER CA, ACESTA O SA FIE CEVA MAI "MESTER" DECAT PREDECESORUL SAU... SORIN MESTER! 
DAR, CU SURPRINDERE AM AFLAT CA CEEA CE AUZISEM EU DESPRE ACESTA SI ANUME CA :" A FOST NUMIT, PENTRU CA SA-I ACOPERE PE ALTII" PARE A FI ADEVARAT. 
DE CE SPUN ASTA? PAI PE SITE-UL CELOR DE LA SSPR A APARUT UN PROIECT DE LEGE MAI MULT DECAT CIUDAT...SI PE CARE COLEGUL DE BREASLA ION CIOCHINA A AVUT BUNAVOINTA DE A MI-L SEMNALA. 

Eu am sa-l prezint asa cum mi-a fost dat , fara a inteveni in vreun fel... urmand ca sa trageti singuri propria voastra CONCLUZIE....
      Prezentul proiect se postează pentru intrarea in dezbatere publica.


Persoanele juridice si persoanele fizice interesate pot depune la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 propuneri de îmbunătăţire


(Proiect)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

Pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri financiare referitoare la beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.   

- Având în vedere faptul că există suspiciuni, privind modul de preschimbare a certificatelor doveditoare, conform prevederilor  Legii nr. 341/2004

-  Având în vedere impactul social negativ produs de  prevederile art.18 din Legea nr. 283/2011, care si-ar fi încetat aplicabilitatea la data de 31 Decembrie 2012

- Ţinând cont ca a fost adoptata Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.84 din 12 Decembrie 2012, care, prin prevederile art.9, a prelungit data de aplicabilitate a prevederilor art.18  din Legea nr.283/2011

- Luând in considerare faptul ca prin aceste prevederi valabile in anul 2012 si 2013,  indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă si, astfel, s-au creat dezechilibre în viaţa  beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu consecinţe deosebit de grave. Nemulţumirile au fost generate de imposibilitatea asigurării necesarului zilnic de hrană şi medicamente, în condiţiile în care majoritatea beneficiarilor Legii nr. 341/2004 sunt grav bolnavi şi cu vârstă înaintată, aceştia având ca singură sursă de venit indemnizaţia reparatorie,

, - Ţinând cont că Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010 utilizează la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat indicatorul de referinţă câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,

- Având în vedere faptul ca Legea 341/2004 stabileşte drepturi în raport cu indicatorul de referinţă salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,

- Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă 

ART. I.

Art. 4 din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, se modifică şi se completează si va avea următorul cuprins :


1.     In aplicarea prevederilor Legii 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat" se înlocuieşte cu sintagma „câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat".


2.     In perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013,  indemnizaţiile prevăzute la art. 4  din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă, cu excepţia indemnizaţiei prevăzuta pentru persoanele care se încadrează in prevederile art. 3 alin ( 1 ) lit. b, pct.1. 


 • Propunerea de la pct. 2 este neconstituţională deoarece nu se poate lua un drept câştigat – a se vedea prevederile art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341-2004 (indemnizaţia de 0,6 adaos la pensie) – cât timp nu s-a invocat art. 53 din Constituţie cu privire la restrângeri de drepturi câştigate şi nu se permite discriminarea între răniţi şi urmaşi şi remarcaţi – se încalcă şi prevederile art. 4 alin. (2) din Constituţie. În consecinţă, acest punct trebuie să dispară

3.     In perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013  indemnizaţiile prevăzute la art. 5 lit. m  din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă


 • Propunerea de la pct. 3 este neconstituţională deoarece nu se poate lua un drept câştigat – a se vedea prevederile art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341-2004 (indemnizaţia de 0,6 adaos la pensie) – cât timp nu s-a invocat art. 53 din Constituţie cu privire la restrângeri de drepturi câştigate. În consecinţă, acest punct trebuie să dispară!4.     In perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013 indemnizaţiile lunare reparatorii prevăzute la art. 4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă persoanelor prevăzute la Cap. II – art.18 din legea sus-menţionata. 

 • Propunerea de la pct. 4 este prostie de copil cu probleme. Cum să spui că „In perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013”nu se acordă persoanelor prevăzute la Cap. II – art.18 din legea sus-menţionată”?! Doar prin prevederile art. 18 din Ordonanţa 84 remarcaţii nu primesc indemnizaţia pe toată perioada anului 2013. Concluzia, Prostie/Imbecilitate sau rea credinţă?!5.     In perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013, se introduce în plată indemnizaţia lunara reparatorie, reprezentând un coeficient de 0,6 din câştigul salarial mediu brut pe economie, pentru toate persoanele cărora li s-a preschimbat certificatul doveditor, precum si persoanelor prevăzute la Cap. II – art.18 din Legea nr.341/2004 a  recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  cu excepţia persoanelor care se încadrează în următoarele situaţii juridice:


 • Propunerea de la pct. 4 este O MARE IMBECILITATE! Cum aţi putut scrie că toţi beneficiarii de indemnizaţie vor primi doar 0,6 când urmaşii primesc, în prezent, între 0,5 - 1,1 şi răniţii şi reţinuţii între 1,1 şi 2,0 când respectivele sume sunt prevăzute prin lege şi nu pot fi restrânse decât dacă se invocă prevederile art. 53 din Constituţie. Respectivele prevederi nu pot fi invocate deoarece România nu poate invoca crize sau catastrofe.Ci doar imbecilitatea celor care au propus un astfel de proiect!

a)      Exista, la organele de cercetare penala, oricare sunt acestea, un dosar de cercetare penala in legătura de cauzalitate cu dosarul de revoluţionar.

 • Prost trebuie să fii pentru a afirma că poţi  lua un drept unui beneficiar legal doar pentru că dosarul său se află la DNA. Prostia sau reaua credinţă este evidentă!!

b)     La data limită stabilită de lege ( 25.12.1989) erau minori în vârstă de până la 14 ani.


 • Prostia sau reaua credinţă este consecventă!! Care este temeiul juridic – definirea limitei de vârstă la o lege ce ţine numai de fapte?!!c)      A fost preschimbat certificatul doveditor in urma unei sentinţe judecătoreşti, deşi, sentinţa obliga Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 si Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 doar sa analizeze dosarul acestora.


 • În situaţia de mai sus se datorează prostiei angajaţilor SSPR, ca atare: aceştia să suporte prostia produsă!d)     Pentru care Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Statului a emis o Decizie de colaborare si  a rămas definitiva si irevocabila sau este in curs de judecata.  


 • În situaţia de mai sus nu puteţi să luaţi dreptul la indemnizaţie decât celor cu decizie irevocabilă. Dar dacă voi vreţi, fiind „inconştienţi”, sunteţi liberi să vă şi spânzura!e)      Persoanelor pentru care se constata ne îndeplinirea condiţiilor legale de preschimbare, oricare ar fi acestea.

 • În situaţia de mai sus nu puteţi să luaţi dreptul la indemnizaţie deoarece nu aveţi temei legal. Dar aţi putea dacă vă denunţaţi la Parchet pentru afacerile cu Certificate pe care le-aţi gestionat!f)     Persoanelor care depăşesc câştigul salarial mediu brut pe economie luat in calcul la fundamentarea bugetului de stat. 


 • În situaţia de mai sus sunteţi în ipostaza „cretinului solitar”! Nu poţi introduce o astfel de prevedere cât timp aceasta este în lege. Doamne, mare-ţi e grădina!ART. II - In aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează ...” 

                  1. La articolul 10, după aliniatul 2, se introduce:

(3) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de  normele metodologice, Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora, daca este cazul. 


 • În situaţia de mai sus sunteţi în ipostaza de a vă devoala neştiinţa în domeniul juridic! Cum poţi afirma ca tu, o instituţie inferioară Parlamentului – CDPR, să anulezi un act avizat de CDPR.

 • În al doilea rând, ce titlu trebuie să anuleze preşedintele României. Acesta a dat un decret pentru 760 de eroi-martiri în decembrie 2006. Dacă invocaţi decretul lui Iliescu din decembrie 2004 privind 1266 de persoane sunteţi nişte („canalii”)/tâmpi profesionali? Se ştie că decretul Iliescian nu a produs efecte deoarece nu a fost contrasemnat de Adrian Năstase, iar Băsescu a transmis oficial în ianuarie – februarie 2005 multor solicitanţi că el nu are ce da fiindcă nu există nici un decret legal şi constituţional.(4) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenţa comisiei formata din angajaţi ai Secretariatului de Stat Pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, numiţi prin ordin al secretarului de stat.

(5) Regulamentul de organizare si funcţionare al comisiei sus menţionată se aprobă prin ordin al secretarului de stat de la Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

(6) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei Parlamentare.

(7) Comisia constituită conform alin. (4) are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la anularea certificatului şi retragerea titlului atribuit în baza acestuia, să comunice acest fapt plătitorului de drepturi, prin Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989".

 Cand l-am intrebat pe domnul Ciochina despre ce crede ca se vrea cu un astfel de proiect, domnul Ciochina, cel care il ajuta si pe actualul senator PNL, IOAN GHISE sa se ia "la tranta" cu cetateanul Kane, de pe Bulevardul GeniuluI! Acesta mi-a raspuns printr-un email; pe care nu pot sa nu-l adaug, ceva mai jos. In virtutea dreptului la libera exprimare. 
Astept si reactiile voastre....atatea cate or (mai) fi(inca):
 

"Părerea mea este că Victor Socaciu este dus de nas de colaboratorii săi „mari specialişti în ştiinţe juridice şi pus în situaţia de a se face de râs şi de a fi considerat un duşman al DĂTĂTORILOR DE LIBERTATE.

Ce am consemnat se cauzează faptului că am fost rugat de V. Socaciu să citesc şi să comentez propunerea acesta deoarece era mândru că el nu ia nimănui din indemnizaţii ci dă. Remarcaţilor pe perioada septembrie  - decembrie 2013 indemnizaţie de 0,6 pe motiv că guvernul nu ar avea bani anul acesta. Prezenta o trimit la V. Socaciu,colaboratorului principal Daniel Pavel şi altor revoluţionari care pot face publică poziţia mea ce are o consecvenţă de peste 20 ani."


3 comentarii:

 1. Maine , poimaine... daca domnul Socaciu accepta o astfel de situatie s-ar putea sa fie nevoit sa-l aduca inapoi pe "bardul" Paunescu si sa faca din SSPR un al doilea cenaclu!?
  In rest, cred ca si domnul Ciochina mai exagereaza nitel... dar nu foarte tare!
  Hai ca v-am spus ce am avut a va spune....

  RăspundețiȘtergere
 2. Daca si in lumea asta, numita a REVOLUTIONARILOR este atat de urata nu ma mai mira NIMIC!Si, din NEFERICIRE nu pot sa le recomand decat post si RUGACIUNE!
  Si, daca domnul Socaciu crede ca asa poate rezolva o astfel de MIZERIE, domnilor nu este decat ALEGEREA lui!Daca i-a placut sa se bage in COCINA... succes atunci!
  Tragic este ca, acel cantec de la finalul "GANDURILOR" domnului Luca ii apartine domnului Victor, atunci cel din urma ar trebui sa se gandeasca cu mai multa atentie la ceea ce a fost... si la ce a optat in PREZENT!
  DOMANE AJUTA....

  RăspundețiȘtergere
 3. urata natie.Eu traiesc o drama inca de pe vremea lui George Costin!

  RăspundețiȘtergere